Wystawy czasowe


Wystawa o bohaterach walk o polskie granice
Od 15 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można oglądać nową wystawę czasową "Do broni! Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921". Zgromadzono na niej pamiątki, wśród których są odznaczenia i dokumenty żołnierzy walczących o odradzającą się Polskę. Dużą wartość mają też prezentowane zdjęcia ukazujące ogrom zaangażowania mieszkańców dawnego powiatu wieluńskiego w sprawy Ojczyzny. Wystawa jest pokłosiem pracy badawczej dyrektora Jana Książka, który odnalazł wiele informacji na ten temat zarówno w archiwach państwowych i wojskowych, jak i wśród krewnych i bliskich żołnierzy.

Mieszkańcy ziemi wieluńskiej licznie spieszyli na ratunek Ojczyźnie. Ochotnicy z Wieluńskiego, w tym młodzież gimnazjalna i harcerze brali udział zarówno w walkach o Lwów i Galicję Wschodnią, jak i w kluczowej dla trwałości odrodzonego państwa polskiego wojnie polsko-bolszewickiej.

Najliczniejsza grupa Wieluniaków służyła w 27. Pułku Piechoty z Częstochowy. W pułku tym walczyło około 1000 ochotników i poborowych. W sumie w interesującym nas okresie z ówczesnego powiatu wieluńskiego do wojska wstąpiło około 10 tys. osób.
Obiekty na wystawie pochodzą ze zbiorów:
 • Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
 • Muzeum Częstochowskiego
 • Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 • Muzeum Regionalnego w Kutnie
 • Muzeum w Praszce
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej
 • Przemysława Buckiego z Wielunia
 • Adama Całusińskiego z Częstochowy
 • Andrzeja Czyża z Wielunia
 • Mieczysława Krzemińskiego z Osjakowa
 • Jolanty Kupis z Wielunia
 • Bogusława Nieszkowskiego z Dzietrzkowic
 • Grzegorza Nowaka z Wielunia
 • Jerzego Sobocińskiego z Wielunia
 • Magdaleny i Piotra Wicher
 • Marii Zadwornej z Częstochowy
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 light box code videoby VisualLightBox.com v5.9  :: Samorządowa Instytucja Kultury finansowana przez Gminę Wieluń ::