Wystawy czasowe


Z biegiem Warty - Kamion 2018
W dniu 7 kwietnia 2019 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miał miejsce wernisaż wystawy "Z biegiem Warty - Kamion 2018". Jest ona pokłosiem pleneru malarskiego, który odbył się we wrześniu 2018 roku w Kamionie.

Komisarzem pleneru jest wieluńska artystka Alina Sibera. Na wystawie można ponadto podziwiać prace: Iwo Birkenmajera, Stanisława Chomiczewskiego, Anny Czyżykiewicz Zouki, Mariana Danielewicza, Jana Norberta Dubrowina, Artura Kardamasza, Pawła Kotowicza, Przemysława Lasaka, Sabiny Lonty, Waldemara Marszałka, Joanny Sierko-Filipowskiej, Miry Skoczek Wojnickiej, Piotra Staszczyka, Małgorzaty Stępniak, Leszka Żegalskiego.

Organizację pleneru finansuje Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Wernisaż był okazją do specjalnych podziękowań dla byłego starosty wieluńskiego Andrzeja Stępnia, który wręczony mu obraz przekazał do zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wystawę można oglądać do 12 maja 2019 r.


:: Samorządowa Instytucja Kultury finansowana przez Gminę Wieluń ::